Arts Orthomanuele Geneeskunde of arts manuele therapie Eindhoven. 

Er zijn nooit Orthomanuele fysiotherapeuten opgeleid door Mayta Sickesz of door de NVOMG! 

Zij “niet artsen” die dat beweren zijn dus FAKE!

Er heeft een aantal jaren geleden een verenigingen fusie plaatsgevonden. De orthomanuele artsen samen met de manuele artsen van Eindhoven. Er is gekozen om de naam orthomanueel arts aan alle manueel therapeutische artsen te geven, ongeacht hun opleiding en voorkeursrichting. Dit was een historische vergissing van het bestuur. Het nadeel hiervan is namenlijk, dat het begrip orthomanueel arts, zoals Dr. M Sickesz dat bedoelde, nu door elke manueel arts gevoerd wordt. Zij was het er furieus niet mee eens, zoals meerdere orthomanueel opgeleide artsen waaronder ik zelf. Het is uiteindelijk een beslissing geweest van de ledenvergadering waar zowel de artsen van Einhoven als de orthomanuele artsen zich niet echt konden vinden. Een groep Eindhoven artsen is momenteel bezig een nieuwe vereniging te doen ontstaan om deze fout weer te herstellen.

Artsen die volgens de methode Einhoven zijn opgeleid en of artsen die andere methode’s aanhangen en toepassen, bijvoorbeeld de methode Marsman, noemen zich dus ook orthomanuele artsen, echter ze gebruiken andere technieken en gaan van een ander gedachtengoed uit. Dit wordt vaak niet vooraf verteld terwijl de verschillen soms groot kunnen zijn. Terwijl dat wel degelijk uitmaakt.

Er heeft zeer recent een naamsverandering plaats gevonden. De NVOMG heet nu NVAMG