Curriculum & Contact

Mijn naam is Ale van der Veen, geboren in1949 te Haarlem.

Als sporter, vooral zwemmen, ben ik van jongs af geïnterresseerd geweest in het bewegingsapparaat van de mens.

Ik ben met mijn bewegingsstudie begonnen op het CIOS in Overveen 1967-1969 (Met de specialisatie’s: Zwemmen, Waterpolo, Hockey, Tennis). Hoofdzakelijk omdat er een fantastisch internaat aan het CIOS verbonden was. Mijn Militaire dienst was van 1969 – 1971 op de Dumoulin kazerne te Soesterberg. Na mijn diensttijd studeerde ik op de academie lichamelijke opvoeding in Amsterdam (ALO) 1971 – 1974 met de specialisaties Roeien en Schermen. De opleiding tot arts deed ik aan de VU in Amsterdam van 1976 – 1984 De opleiding Orthomanuele geneeskunde was bij Mayta Sickesz in Wassenaar van 1984 – 1986

Tijdens mijn studie gaf ik trainingen in Hockey, Zwemmen, Waterpolo en Tennis.

Naast mijn werk als Orthomanueel arts, vanaf 1986 tot heden, bestond mijn werk, naast de sporttrainingen, ook uit een docentschap fysiologie en neurologie aan de academie voor fysiotherapie in Haarlem.

Ik heb tussen 1988 /1991 artsen opgeleid in Oostenrijk in het vak Orthomanuele geneeskunde. Mauterndorf

Tevens van 1991/1994 parttime gewerkt in Palermo op Sicilië in Italië

En van 1999 / 2000 parttime gewerkt in de “Algarve” Portugal in Olhos D’aqua

 

Contact:

Op de meeste werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur

Tel: 023- 5290270.

of via @mail:   alevanderveen.arts@mac.com

Adres

ale van der veen

Roemer Visscherplein 5

2106 AG

Heemstede

Het tarief is momenteel 70 euro per behandeling.

De meeste verzekeraars vergoeden gedeeltelijk, bij een aanvullend pakket, soms echter is er géén verzekerings teruggave. Er zijn namelijk verzekeraars die verlangen voor kosten teruggave aan patiënten, dat de behandelend arts lid is van een beroepsvereniging.

Ik ben sinds mei 2013 géén lid meer van de vereniging NVOMG.

Elk consult is tegen contante betaling. Een pinapparaat is niet aanwezig.

Om de hoek op ± 100 meter afstand kan binnen bij de Albert Hein gepint worden.

Iets over de vergoeding en mijn keuze.

Mijn standpunt is dat ik een unieke arts – patiënt relatie heb, waarbij niemand anders invloed op kan uitoefenen, behalve het medisch tuchtcollege. Ik ben van mening dat verzekeraars, als buitenstaande financiële intermediairs, géén invloed mogen uitoefenen op het medisch handelen, door te bepalen wat wel en niet vergoed wordt. Evenmin kunnen zij verlangen dat ik een lidmaatschap moet hebben voor een vereniging om tot vergoeding over te gaan. Ik ben vrij om lid te zijn van welke vereniging dan ook, zonder dwang op straffe van géén restitutie aan de patienten. 

Het zijn trouwens de patiënten die een verbinding aangaan met de door hun gekozen verzekeraar, met de door hun zelf gekozen paketten. Zij onderwerpen zich vrijwillig aan de grillen en grollen van hun maatschappij. Elk jaar krijgen zij aan het eind van het jaar een nieuwe keuze mogelijkheid.

Er zijn verzekeraars die, mits in het bezit zijnde van de juiste paketten. mij wel vergoeden.