Geschiedenis van de manuele geneeskunde.

Manipulaties van de wervelkolom werden reeds beschreven in de tijd van de grondlegger van de moderne geneeskunde, de Griekse wijsgeer Hippocrates. (460-377 v. Chr.)

Hippocrates en zijn leerlingen van de ‘Chaldeeuwse’ artsenopleiding voerden reeds wervelmanipulaties uit.
(zie Arabische overleveringen – Abu Quasim). Ook van Galenus (130-200 n.Chr.), die als arts hoog in aanzien stond en wiens werken langer dan duizend jaar de geneeskunde zouden beheersen, vinden we beschrijvingen van wervelmanipulaties.
In de Romeinse tijd werd hiervan ook veelvuldig gebruik gemaakt. Ook de Arabische arts Avicenna (980-1037 n. Chr.) gebruikte deze methode. Rond het jaar 1900 kwam in Nederland nog de ouderwetse kraakmethode voor, die nu nog maar zelden wordt toegepast. Deze behandeling hield een zeker risico in voor de patiënt, zoals nagenoeg alle medische behandelingen in die tijd.

 

Je kon toen letterlijk en figuurlijk spreken van botten krakers.

In aziatische landen kom je dit nog wel tegen. Ik heb nu ongeveer 8 gevallen met problemen met deze therapie gehad. Meestal vrij dramatisch.

Tractie op deze manier werkt niet helaas, ik kom daar later op terug.         (Of klik)

Het gevaar van het hoofd omlaag is een gevaarlijke bloeddrukstijging in de hersenen. Dat is mijns inziens een onacceptabel risico. Het wordt zo nu en dan bij mij wel eens geopperd. Er bestaan namelijk kantel apparaten die dit bewerkstelligen, ik heb er zelf ooit een gehad en weggedaan. Ik ben ertegen omdat het te gevaarlijk is en het niet werkt. Hier kom ik later op terug.

Er wordt hier niet meer gelopen over de rug maar met de hand gemanipuleerd. 

Er werd in China rond 1600 ook een vorm van manuele geneeskunde toegepast. Waarschijnlijk vele jaren eerder ontstaan.

In China ±1600 werd er ook al aan het bekken getimmerd en beenlengte verschillen verholpen. Dit was een ironische prent die snel verboden werd.


De hedendaagse medische manuele behandelmethoden zijn echter geëvalueerd en verbeterden in lijn daarmee ook het manueel-therapeutische onderzoek en de behandeling. Sommige artsen, en met name de vereniging tegen kwakzalverij maken patienten wel eens bang voor manuele therapie, omdat dit volgens hen tot verlammingen kan leiden. Dit is in het algemeen onjuist. Bij nektraktie zijn wel nadelige gevolgen geweest. Tractie is daarom verboden in Amerika. Groot opgezette onderzoeken, zoals in Nederland door de orthomanuele artsen Wim Albers en Eppe Keizer en in Zwitserland door de neuroloog Dvořák, over de negatieve aspekten van manuele therapie, tonen aan, dat onder deskundige ‘handen’ niets nadeligs kan gebeuren, behalve soms een tijdelijke reaktie na de behandeling. Na een operatie zien we echter ook reakties optreden of schade in de vorm van van littekens. De mééste geneesmiddelen hebben ook één of meer negatieve bijwerkingen. Wat dacht u van statines.

In Nederland zijn in deze eeuw verschillend gerichte scholen voor manuele therapie ontstaan, elk met hun eigen soort opleiding, vooropleidingseisen, eigenzinnig- en eigenaardig – heden, gebaseerd op:

– de theorie van Dr. Sickesz de Orthomanuele Geneeskunde
– de uit de Verenigde Staten overgewaaide Chiropraktie en Osteopathie
– de uit Duitsland afkomstige manuele therapie Eindhoven
– de uit Engeland komende leer van de orthopedisch chirurg Cyriax
– de in Nederland ontwikkelde methode van Van der Bijl (methode Utrecht)

Nog wat beelden van het ouderwetse kraken.

Alhoewel ouderwets, het komt helaas nog steeds voor bij sommige manuele scholen.

Nektractie is wettelijk verboden in Amerika. Het is te gevaarlijk (obsoleet)

Het nekkraken door de chiropractoren.

Kappers in Turkije en Azië willen nog weleens aan nekken trekken als gunst voor de klant. Ik raad dat ten zeerste af. Lopen over ruggen komt in Azië ook nog steeds voor. In mijn praktijk heb ik tientallen nadelige gevolgen daarvan moeten herstellen. Sommigen waren er slecht aan toe. Spreek duidelijk af wat u wilt in Azie, bij de massages, behalve alleen maar de wel of niet happy endings. Mijn patienten waren echt niet blij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *